Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

 

ЖЕНСКИТЕ НАКИТИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ЗЕМИТЕ НА ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ!

Даниел Илиев

 

Направеното в настоящата статия сравнение на традиционните женски накити от България, Македония, косовската област Гора (населена с българи мюсолмани), и от земите където се е намирала Волжка България - Татарстан, Чувашия, показва наличие на традиция сред българите да окичват дрехите си с монети, която се е запазила въпреки промяната на език, религия и държава! Тази традиция вероятно показва връзка и с древното минало на българите, от времената когато част от българските предци са били наричани скити или сармати. За ираноезичните племена на скитите и сарматите населявали земите между Черно и Каспийско море, но дошли там от централна Азия и Персия, се знае, че са имали традиция да окичват дрехите си с злато!


Скитски царски дрехи.

Преди използването на класически кръгли монети българите и много други народи използвали за пари късове или плочки сребро и злато, които вероятно наредени по дрехите на човек освен, че го защитавали, указвали и неговия статус, богатство и умения да запазва това богатство! От тук аналогия и връзка може да се направи и с пластинчатата ризница, която е била използвана от сарматите, а по-късно и от българите!


Възстановка на българска пластинчана ризница.

 

Друга много убедителна връзка относно произхода на тези накити е самото име на дрeвните сармати! В българския език се е запазила думата СЪРМА, която буквално означава плат с втъкнати златни нишки, или означава златен плат! Ако се използва тази българска дума за разтълкуване на етномима сармати, ще изведем това, че той означава - Хората с ЗЛАТНИ ДРЕХИ! По същия начин волжките българи са наричани и Сребърни Българи, което название може би идва от среброто с което са се кичили!

Ето и самите накити, от земите на Волжка България. 

 

И тези от България,


 

Македония,


 

и тези на гораните.

 

Безпорно е, че и други народи в миналото са използвали подобни накити, но в случая е важно да се отбележи това, че ние ги използваме в момента, като част от народните носии!

Ето и друг подобен накит този път от Шумер, който учудващо прилича на шопските!

 

 

Татарстан
Македония

 

 

 
     

Copyright © 2009-2016 Daniel Iliev