Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

 

БЪЛГАРИТЕ ГЕНЕТИЧНО СА НАСЛЕДНИЦИ И НА (ПРА)БЪЛГАРИТЕ!!!

Д.Илиев

 08.03.2009г.

 Приведените по-долу резултати от направените генетични изследвания на българи по проекта Family Tree DNA показват няколко неща!

Първо, най-висок процент (22,6%) от българите по мъжка линия (чрез изследване на Y-Хромозомите) са от Хаплогрупа I. За тази група се приема, че е балканска, тъй като е най-често срещана при хърватите, босненците и други балкански народи, но почти никъде не се отбелязва, че и при наследниците на волжките българи - казанските "татари" и при съвременните перси от Техеран същата тази група е също с най-висок процент! Освен това 25% от българите са от индоевропейските хаплогрупи R1a и R1b, от които са били всички древни европеидни народи от Азия и степите - скити, сармати, перси, тохари, согди!

Второ, най-висок процент от българите по женска линия (чрез MtDNA анализ) са от Хаплогрупа H2. Както показват изводите на Българския генетичен проект тази хаплогрупа ни свързава пряко с народите от централна Азия, тоест със земите където се предполага, че е била прародината на българите - земите около река Амударая. Фактът, че толкова голям процент от българите носят в митохондрите на всяка своя клетка пряка връзка с народите от централна Азия говори много!

 

Ето ги и изводите направени по рзултатите от изследванията, към днешна дата - 08.03.2009г. - Bulgarian DNA Project

От известните до момента резултати може да се заключи, че българите принадлежат към следните хаплогрупи:

- по мъжка линия Y-Хромозомня анализ показва приблизително следната картина:
1) Най-голям процент българи има от Хаплогрупа I - 22,6%, от която 22% са от подгрупа I1b1, 0,05% са от подгрупа I1а и 0,01% са от подгрупа I1b2а;
2) Е1b1b се нарежда на второ място с 21,5%, като 10,4% са от подгрупа E1b1b1, 9,9% са от подгрупа E1b1b1a- алфа клъстер и 0,5% са от Е(M123*);
3) хаплогрупа J е третата по разпространение група -17%, с подгрупи J1-0,01%, J2(M172)- 16%, като 6,5% са от подгрупа J2b1*(M102*), нарeчана още J2е1, 4,3% са от J2*(M172*) и останалите са от J2f*(M67)и J2f1(M92);
4) хаплогрупа R1а с подгрупа R1а1- 13%;
5) хаплогрупа R1b1- 12,5%;
6) хаплогрупа G2 с 0,04%;
7) хаплогрупа Q с 0,02%;
8) хаплогрупа L с 0,01%.
Възможно е и наличието и на други по-рядко срещани групи, като например хаплогрупа H.

-
по женска линия MtDNA анализа, показва следните резултати:
Най-много е представена, най-често срещаната в Европа Хаплогрупа H- около 42% от българите с подгрупи: H2а- вероятно част от женската линия на пра-българите, тъй като съседния на нея клон H2 е разпространен в средна Азия; H7- разпространена на Балканите (северо-източна България) и в Кавказкя район, H13- разпространена на Балканите (западна България) и средна Европа; на второ място се нарежда хаплогрупа U с подгрупи: U3, U4 и U5; на трето място по разпространение е хаплогрупа К, след нея се нарежда хаплогрупа Т с подгрупи: Т1, Т2 и Т3, хаплогрупа J с подгрупи: J *-вероятно женската линия на славяните-разпространена в източна Европа и северна България и J1, Хаплогрупа HV, с подгрупа HV *, Хаплогрупа R, сподгрупа R*, хаплогрупа X, хаплогрупа W разпространена в средна Азия, нетипичната за Европа Хаплогрупа Л2, с подгрупа Л2а, разпространена основно в Африка, и хаплогрупа D, разпространена в средна и източна Азия.
За да добиете представа за разпределението на подгрупите на хаплогрупа E1b1b предлагам следния линк:
http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpE07.html
Най-новите изследвания дават още по-точно разпределение на подгрупите на хаплогрупа E1b1b:
http://www.familytreedna.com/pdf/916.pdf
Известно е че хаплогрупата J2b1-M102 е типична за прото- Трако- Илириските племена (пелагси, тавланти, ягоди и дардани), както и че E1b1b1a2-V13 е типична за древните прото- Дако-Мизийци. Вижте тяхното географско разпределение:
http://www.dnatree.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=173
Според получените резултати на едно изследване на хаплогрупа Е1б1б на екип италиански учени от Болония през 2004 год. върху 116 българи, 20,7% от изследваните българи са от хаплогрупа Е-M78*, 19,6% са от хаплогрупа Е-M78 алфа цластер и само 0,9% от Е-M123*. Направете справка с публикацията от линка:
http://www.familytreedna.com/pdf/hape3b.pdf
Второ изследване върху българите е направено от група български учени от Лабораторията по Молекулярна Патолигия към Медицинска Академия -София, с участието на проф. Кременски, като изследванията са направени в Центъра по човешка генетика и гр. Леувен- Белгия. Описани са резултатите на 126 българи, 63 български турци и 91 български цигани.
Предлагам 2 сайта с база данни, където можете да се включите ако сте си правили ДНК анализ и в някоя друга лаборатория и където можете да намерите евентуално генетични роднини:
http://www.ysearch.org - за мъжката линия и
http://www.mitosearch.org - за женската линия.
Смятам, че тези сайтове ще насочат по-амбициозните в намирането на допълнителна информация в интернет.

 

     

Copyright © 2009-2016 Daniel Iliev