Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

 

БЪЛГАРСКО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО
В ДВАНАДЕСЕТ ТОМА

 

ТОМ ТРЕТИ
ИСТОРИЧЕСКИ ПЕСНИ

 

ОТБРАЛ И РЕДАКТИРАЛ
XP. ВАКАРЕЛСКИ

БЪЛГАРСКИ  ПИСАТЕЛ
София 1961

 

БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА
НАРОДНА ПЕСЕН

 

 

ЮНАШКИ ПЕСНИ :: ХАЙДУШКИ ПЕСНИ :: ИСТОРИЧЕСКИ ПЕСНИ :: МИТИЧЕСКИ ПЕСНИ :: ОБРЕДНИ ПЕСНИ :: ЛЮБОВНИ ПЕСНИ :: СЕМЕЙНО-БИТОВИ ПЕСНИ :: ТРУДОВО-ПОМИНЪЧНИ ПЕСНИ :: ПРИКАЗКИ ВЪЛШЕБНИ И ЗА ЖИВОТНИ :: БИТОВИ ПРИКАЗКИ И АНЕКДОТИ :: НАРОДНИ ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДИ :: ПОСЛОВИЦИ, ПОГОВОРКИ, ГАТАНКИ

 

     

Copyright © 2009 Daniel Iliev