Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

 

БЪЛГАРСКО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО
В ДВАНАДЕСЕТ ТОМА

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Проф. М. АРНАУДОВ, ИВ. БУРИН, ХР. ВАКАРЕЛСКИ
Проф П. ДИНЕКОВ, Д. ОСИНИН (отговорен редактор)
http://bulgarian-orthodox-church.org/slovo/narod/bnt12_9.txt

 

ТОМ ПЪРВИ - ЮНАШКИ ПЕСНИ
ТОМ ВТОРИ -
ХАЙДУШКИ ПЕСНИ
ТОМ ТРЕТИ -
ИСТОРИЧЕСКИ ПЕСНИ
ТОМ ЧЕТВЪРТИ -
МИТИЧЕСКИ ПЕСНИ
ТОМ ПЕТ -
ОБРЕДНИ ПЕСНИ
ТОМ ШЕСТИ -
ЛЮБОВНИ ПЕСНИ
ТОМ СЕДМИ -
СЕМЕЙНО-БИТОВИ ПЕСНИ
ТОМ ОСМИ -
ТРУДОВО-ПОМИНЪЧНИ ПЕСНИ
ТОМ ДЕВЕТИ -
ПРИКАЗКИ ВЪЛШЕБНИ И ЗА ЖИВОТНИ
ТОМ ДЕСЕТИ -
БИТОВИ ПРИКАЗКИ И АНЕКДОТИ
ТОМ ЕДИНАДЕСЕТИ -
НАРОДНИ ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДИ
ТОМ ДВАНАДЕСЕТИ -
ПОСЛОВИЦИ, ПОГОВОРКИ, ГАТАНКИ

 

     

Copyright © 2009 Daniel Iliev