Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
 

Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които са живеели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно.... Ако навикнеш да прочиташ често тия неща, ще се обогатиш с разум, не ще бъдеш много неизкусен и ще отговаряш на малките деца и простите хора, когато при случай те запитат за станалите по-рано в света деяния от черковната и гражданска история. И не по-малко ще се срамуваш, когато не можеш да отговориш за тях.
Паисий Хилендарски
"Aко някой говори истината – Бог вижда! И ако някой лъже – Бог вижда"
Кан Пресиян
"Когато научите истината, истината ще ви направи свободни"
Зейтгейст; Библия
Българите - това е народът, който имаше всичко,
което е пожелавал; те вярваха, че светът е открит за
тях; те никога не се съмняваха в победата си; това е
народът, на който се учудваше светът.
Магнус Феликс Енодий I, 486 г.


 

 

Интересно заглавие на сайта, нали! ДРЕВНА БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА! Много силно казано ще кажат много хора, все пак дори да е съществувала такава древна страна, в учебниците и повечето книги по история за българите се пише, че те са били малко тюркско номадско племе появило се някъде из племената на хунския съюз, а по-късно е претопено в големия славянски народ! Дали наистина всичко това е вярно? Какво древно може да има в един номадски народ, за който се казва, че бил изчезнал много лесно? От една страна българите на Дунава и Волга са оставили достатъчно доказателства, че са високо цивилизован и развит народ с характерна писменост, строителство и култура подобно на останалите древни народи, но от друга страна повечето учебници казват, че българите са появили се от степите номади живеещи в шатри, които по някакъв начин случайно, без да искат са успяли да създадат две силни държави!

Напоследък много историци отхвърлят това, че българите са били тюрки, а казват, че българите са с ирански произход и са живели в страната Балхара наричана Бактрия! Доказателства за това се привеждат всякакви - езикови, строителни, антропологични и други! За незапознатите е необходимо да се направи едно уточнение. Ирански произход не означава, произход от днешните иранци които имат много силно влияние от арабите, а означава произход свързан с така наречените стари индо-ирански народи наричани в древността арии (източни индо-иранци), скити и сармати(северни иранци) или с други имена, които спадат към групата на индо-европейските народи! Ариите населявали в далечното минало първо долното поречие на река Амударая, а в последствие платата Ариана, които се намират на юг от Бактрия, като отделни техни племена са персите, патрите, бактрийците, и ариите преселили се в северна Индия! Въпреки тези уточнения и нови те хипотези, хората дори и да са запознати с тях много трудно ги възприемат и често просто механично я прикачат към българската история, накъде преди 354 година! При това старите хипотези за това, че старите българи са говорили на тюркски езици, и това, че те били тенгристи си остават засега фундамент в официалната ни история! До толкова е втълпено и се втълпява тези стари теории чрез учебниците в съзнанието на българите, че днес обикновено хората като видят розетката от Плиска веднага се сещат за "българската" религия тенгризма!

Българите някак успяват да възприемат иранската теория за произхода на прабългарите, но чужденците много трудно го правят! За Русия, Татарстан и Чувашия тюркския произход на прабългарите е несъмнен! В Сърбия и Македония ни викат татари от Волга! Турците ни смятат за част от тюркската народност! А останалата част от света с малки изключения приема това, че прабългарите са тюрки защото така пише в енциклопедиите!

Звучи смешно след всичко това което казват енциклопедиите, да се каже, че племето на прабългарите не е тюркско и е имало древна държава с високо развита култура, а да се каже, че тази страна и култура са оцелели 2-3000 години до днес, след две робства, покръстване, славянизация и много други заличаващи фактори, предполагам звучи дори глупаво!

 

 

Нарекъл съм сайта - ДРЕВНА БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА, защото от всичко което знам за историята на българите стигам до заключението, че днешните българи са запазили почти всичко от културата на една древна цивилизация, която най-вероятно произлиза от Централна Азия и земите около река Амударая! Цивилизация за която в момента малко се знае, но за която постоянносе появяват нови доказателства! Това, че аз мисля така не означава, че съм стигнал сам до това заключение! Много историци са проучвали произхода на българите и са достигнали до изводите че прабългарите са древен и цивилизован народ. Аз просто допълвам картината, доколкото е възможно!

В сайта съм събрал много информация от различни автори, а в някои раздели давам много интересни и различни мои погледи върху историята! Опитал съм се да погледна на историята ни от гледна точка на съвременните българи и това какви са техните обичаи, език, музика и традиции! Те са донякъде п-уникални сравнени със славянските и балканските, като един по задълбочен сравнителен анализ не само е необходим, но според мен е и задължителен всеки път когато се говори и пише за българската история!

Според мен е много важно човек четейки за историята да я види с очите си, защото едно е да прочетеш някъде, че розетката от Плиска е печат който много прилича на Бактрийските печати, а съвсем друго е да видиш двата печата и сам да ги сравниш! Така много по-лесно се помни и затова в сайта има много рисунки и картинки! Вярно е, че те са рисувани от хора и в тях може да има много субективни грешки, но човек трябва да може да преценява сам кое е вярно и кое не е! Да отсява плявата от житото!

 

 

Разглеждането на сайта може да започне като се тръгне от връзката във името на сайта, с което ще се отвори една приказка за българската история!

На главната страница на сайта всеки надпис е линк който води към различните раздели!

IYI - Свещенния символ на българите и скитите е линк към информация за корените на българите. С няколко графики, карти, антропологични и генетични изследвания съм се опитал да покажа това от къде идват българите и какъв народ са!

 

ЕЗИК - Езикът на прабългарите не е изчезнал и не е бил тюркски! В основата на старобългарския и съвременния български "славянски" език стои древна източно-иранска лексика, като според някои съвременни български учени българите са били славяноезични още във времената на Аспарух!

 

РЕЛИГИЯ - За вярванията на българите на Кубрат и Аспарух много автори твърдят, че имат много общо с християнските добродетели. Те обаче са заети от Добрата Религия - Зороастризма. 60 години след покръстването от пепелта на старите езически вярвания в Бога-Мил или Бага-Михр българите създават нова религия - Богомилството! Неговата представа за сътворението на света е пълно копие на тази в Зурванизма - религията на древните пред-зороастрийски арийски народи огнепоклонници!

 

ОБИЧАИ - Кукерските игри са най-зрелищния ни обичай, свързващ ни пряко с езическата ни вяра - Огнения Зурванизъм! Те са за гонене на злите сили и на тях се палят и прескачат големи огньове! Новогодишните празници на българите на Дунав и Волга са СУРва и СУРхури, а при зороастрийците същия огнен обичай се нарича - СУРи!

 

ЗНАМЕ - Възможно ли е съвременното българско знаме да е проекция на свещенни цветове от древното ни минало?!

 

КАЛЕНДАР - Древния български календар все още не е разучен напълно, но той е част от най-древните календарни познания! Календарът е циклов и слънчев, и вероятно е създаден от българската каста АСТАБРАН (звездобройци)! В основата на българския календар е Зурван Акарана - Безкрайното Време!

СИМВОЛИ - Българските символи в момента са Лъвът, Мартеницата и Розетката от Плиска! Други стари български символи са Слънчевия кръст и Благородния елен!


 

БУКВИ - Българските рунни букви /тагми/, донесени от българите на Аспарух, са станали част от буквите от кирилицата и вероятно част от буквите на глаголицата! Те имат много точни аналози в сарматските руни намирани в степите на източна Европа!

 

КРЕПОСТИ - Там където са били българите са строени величествени градове и крепости от камък или дърво, наричани БЪЛГРАД, БОЛГРАД, БЕЛ ГРАД! Древна Балхара е наричана страната на хилядада града!

 

ОРЪЖИЯ - Българските оръжия и доспехи са подобни на тези на скитите и сарматите! Защитните маски - шлемове на конниците на Волжка България са се използвали от катафрактите(тежката конница) в Персия!

 

 

ИМЕНА - Имената на българите дошли на Дунав имат сарматски - ирански произход! Името на Аспарух намираме в дрените ирански армии и в шахмата!

АРМИЯ - Българската армия и военно дело в древноста са били много силни и имат велики победи срещу най-силните за времето армии - Византийската, на Чингиз хан и на Арабите! Военните си умения българите са усъвършенствали чрез шахмата за което доказателства са намираните шахматни фигури в столиците Плиска и Биляр!

 

ТИТЛИ - Българските титли и военни звания - Боляр, Багатур, Бат, Кавхан, Имник, Багаин, Таркан, Ичиргу, Жопан, Канасубиги, Колобър и много други са част от военно-административните основи на българските държави! При това върховната титла вероятно е давала статут на Бог!

 

ДЪРЖАВА - България от най-ранното си съществуване винаги е била богата страна на земеделци, строители, търговци и занаятчии! Държава със силна армия и големи градове, служещи за защита на своите поданици, продукция и територии! България винаги е била държава на духа, където свободата е свещенно право!

 

МУЗИКА - Българските неравноделни тактове са характерни и за Иран и Индия! "Мистерията на българските гласове" има много общо с начина на пеене в Иран/Персия!

 

ИЗДЕЛИЯ - По своята същност и начин на изработка много от изделията използвани в бита на българите са идентични с такива останали от сарматите в Европа, и с такива използващи се и до днес в Иран и Памир! Такива примери са тамбурата наричана още булгарина, шевиците по българските носии, българските килими от Пирот и Чипровци, менците, характерните български обици и сребърни украшения, грънците!


 

БЪЛГАРИ - Българите и на Дунав и на Волга са известни с хубавите си жени! Българските деца в момента са сред най-добрите в области като логика, математика, лингвистика! А компютъра от който в момента разглеждате този сайт е направен на базата на технология измислена от българин - Джон Атанасов!

 

За тези които не знаят нищо дори и от известната история на българите от Стара Велика България, Дунавска България и Волжка България ще е много полезно това сбито ВЪВЕДЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ!

 

 


     

Copyright © 2009-2016 Daniel Iliev