Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

 

АВТОРСКИ ПРАВА 


Използването на съдържанието в този сайт (наричан по долу “Сайтът”) е обект на това Предупреждение относно Авторските права. Използването на Сайтът означава, че сте приели условията на това Предупреждение. Това Предупреждение се отнася за всички потребители на Сайтът.

Всички уеб страници и тяхното съдържание в йерархията на http://www.bulgaria-is-alive.com/, “Древна България е Жива”, с изключение на специално защитените по друг  начин(авторски права на авторите на статиите и графиките), са с Авторски права © 2009-2016 Даниел Василев Илиев  (Copyright © 2009-2016 Daniel Iliev).

Неограниченото разпространение на съдържанието на Сайтът е разрешено без необходимост от писмено разрешение (с изключение на случаите в които това е указано по друг начин) при следните условия и в комбинация с Creative Commons Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 2.5 България Лиценз:

  • Материалите могат да се използват Не-Комерсиално (без налагане на такси за използването им), единствено за лични или образователни цели.
  • Цялото съдържание (Текстове и Графики) включително заглавията и имената на авторите не трябва да бъдат променяни.
  • Източника, “Древна България е Жива” и уеб линк-адреса http://www.bulgaria-is-alive.com/ трябва да бъдат отбелязани.
  • Бележката относно авторските права ( Copyright © 2009-2016 Daniel Iliev ) трябва да присъства непроменена.

Разрешението за разпространение отпада автоматично ако нарушите някое от тези правила и условия, при което трябва незабавно да унищожите всички свалени от вас файлове или разпечатани материали.

Всяко не разрешено използване на който и да е материал намиращ се на този сайт може да наруши законите за авторското право на Република България и международните закони за авторското право. Авторите на статиите и материалите запазват правото си да ги променят, изтриват и допълват  без известие за това.

 

За контакти: surva_bg@abv.bg
     

Copyright © 2009-2016 Daniel Iliev