Ако не знаем каква България сме имали, никога няма да разберем каква България можем да имаме!

 

http://bolgari.net/ - Българи - порталът за нацията
http://assobulg.com/ - Асоцияция на българите по света
http://www.media-bg.net/ - Обединени български медди зад граница
http://www.kbg.org.ua/ - Конгрес на българите в Украйна
http://bgrod.org/ - Родово наследство
http://www.suhranibulgarskoto.org/ - Съхрани българското
http://abuodes.org.ua/ - Асоциация на българите в Украйна
http://www.bg-ua.org/ - Портал на българите в Украйна
http://www.rkray.odessa.ua/ - в-к Роден Край
http://www.bulgarica.com/ - За българите в Калифорния
http://bulgar-portal.ru/  
http://www.bulgarlar.com/  
http://www.makedonskatribuna.com/ - Македонска трибуна
http://www.bulgars.ru/ - Български Национален Конгрес
http://www.magnabulgaria.narod.ru/ - Велика България
http://www.ordosimeoni.org/  
http://forthenature.org/
http://www.bkks.org/ - Български културен клуб - Скопие
http://www.bg-popfolk.com/ - Автентична българска музика
http://www.bgpatriot.com/  
http://bgsviat.hit.bg/ - Да се гордеем с България
http://www.martenica.org/ - МАРТЕНИАЦА /Инициятива на българските деца в чужбина/