Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

 

ДЕВТАШЛАРИТЕ – ПРАБЪЛГАРСКИ ШАХМАТНИ ВОЕННИ ТРЕНИРОВЪЧНИ БАЗИ

Даниел Илиев

18.03.2009 г.

 

Побитите камъни около Плиска, известни си името девташлари, са един уникален за България и вероятно за целия свят феномен, който е свързан пряко с (пра-)българите! Девташларите са групи частично обработени каменни блокове разположени в правоъгълни схеми. За предназначението на тези групи от камъни са извеждани различни хипотези, но до момента няма стройна и наложена теория за това какво представляват! Предполага се, че те са били свързани с някакви старобългарски езически култове, но в тази насока все още няма нищо доказано.  Девташларите са разпространени главно около първата ни столица - Плиска, и това ги свързва пряко със старите българи!

 


Схема на разположението на Девташларите около Плиска

 


Девташлари

 

Анализирайки различните факти около тези блокове можем да стигнем до различни заключения. Фактът, че тези скални блокове са оставени частично обработени при положение, че в Плиска са използвани много добре обработени блокове за крепостта, говори за това, че вида на самите блокове не е имал много голямо значение! Това заключение, наред с фактът, че основата на всеки камъким е била специално обработена, и под тях са били поставяни подложки от натрошен материал, води до извода, че много по-важно е било тяхното разположение в групи! Те са разположени в квадратни или правоъгълни схеми с нечетен брой редове (най-често срещани са квадратни схеми – 3х3, 5х5, 7х7, 9х9).


Схеми на разположение на Девташларите

 

С оглед на голямото количество на девташлари около Плиска, с оглед на разположението им около Плиска, и с оглед на произходът и военните традиции на българите, най-логичния извод до който можем да достигнем относно камъните е че те са имали функцията на някакъв вид военни тренировъчни бази! Вероятността една подобна хипотеза да намери доказателства според мен е много голяма. В подкрепа на хипотезата са разстоянията между блоковете,  които са такива, че явно някои от тези групи камъни са били използвани за тренировки на конниците, а други съответно за тренировка на пехотата! Много от групите девташлари имат предостатъчно място между редовете за свободно маневриране на конници, и вероятно тренировките са включвали различен брой зиг-заг-образни преходи по образуваните коридори! Също така много вероятно е там да са се тренирали и специални умения по прескачане от конете на девтешларите и обратно, а също така бой в движение по скалите с тояги (заместващи сабите), прескачане на по-ниските блокове с коне и други подобни! Всички тези предположения са чисто хипотетични, но са същевременно много логични!
От друга страна българската армия е била много добре тактически обучена! Поставянето на засади, увличането на противника в капани, и други тактически прийоми са били много често използвани и са давали велики победи на българите! Това говори явно за прилагане на някакъв вид военно тактическо обучение, а намираните в Плиска и във Волжка България артефакти показват, недвусмислено, че това обучение е било на базата на шахмата!
За шахмата по света е прието, че е донесен в Европа от Персия по времето на  Османската империя, но не се отчита фактът, че и в двете Българии и на Дунава и на Волга са намирани шахматни фигури датирани много по рано от появата на османците
!

 


Шахматни фигури от Волжка и Дунавска България

 

            Ако се върнем обратно на девтешларит,  и се вгледаме не толкова в скалните блокове и броя на редовете, а по скоро в площите заградени между всеки четири блока и броя на оформените коридори, то ще видим идеално оформени шахматни дъски в голям, тренировъчен вариант!


Графична скица на „подредените девташлари” от К. Шкорпил. Специално е отбелязано двумерното им подреждане в квадратни масиви.  (б.а. Шахматните черни полета са поставени за визуализация на импровизираните шахматни дъски!)

 

В началото на всяка битка българските войски вероятно са преминавали през различни тактически подготовки. В крепостта или при някоя малка група побити камъни княза и болярите са разигравали различните стратегии, а по късно отделните боляри са отивали в отдалечените бази и там са предавали на армията тактическите схеми на битката на импровизираните шахматни дъски! Размерът на тези "дъски", тоест на групите девташлари вероятно се е определял главно от полето на предстоящата битка, и колкото по-голямо е било то толкова по-голяма шахматна "дъска" е била избирана за тренировките!

Освен всичко това, шахмата е свързан пряко с дуализма и борбата на злите-черни и добрите-бели сили, а както показват езическите храмове и съвременните български обичаи, прабългарите са били дуалисти зороастрийци, или от втората по-малко разпространена иранска религия – зурванизма! В шахмата битката между белите и черните се решава на дъската напълно в философията на зороастризма който казва споровете да се решават "държейки меча в ножницата" използвайки "достатъчно знания и разума си"! Също така вероятната прародина на прабългарите – Балхара се намира именно в земите от където различни ирански племена навлизат в Индия и занасят освен религията си, културата, и вероятно и първообраза на шахмата – играта Чатуранга!

Copyright © 2009-2016 Daniel Iliev