Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

 

МАРТЕНИЦА! БАБА МАРТА!

 

 

# МАРТЕНИЦАТА - БЪЛГАРСКИ И ИНДО-ИРАНСКИ ОБИЧАЙ  - /Д.Илиев, 22.02.2011г./

# ВЪРХУ СЕМАНТИКАТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА МАРТЕНИЦАТА  - Иван Танев Иванов

# МАРТЕНИЦАТА  - един от най-отличителните езически ритуали на България.

 

 

     

Copyright © 2009 Daniel Iliev