Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   


 

НЕСТИНАРИТЕ
Древен български, зороастрийски и скитски обичай!

 

Нестинарството е един от най-древните български езически ритуали. Спорът около това откъде е дошъл този ритуал е голям. Най-популярно днес той е преписван на траките, тъй като се практикува в южна България (и северна Гърция, която дълго време се е била част от южна България) или по точно в земите на траките. Фактът, че при този ритуал се носят икони на Константин и Елена, които през 4 век правят християнството официална религия в Римската империя, също подкрепя тракийския произход на обичая, защото популярно се смята, че българите идват на балканите 681 година.

Нека обаче разгледаме какви са фактите.

Кога идват българите на балканите е спорно, но със сигурност хрониките показват, че българи трайно се настаняват на Балканския полуостров поне 200 години преди 681 година.

Въпросът защо нестинарите носят християнска икона в един езически ритуал, може да се обясни с това, че хората които са парктикували този ритуал са искали да запазят обичая си, като изтъкват това, че са християни. Кой римлянин би ги спрял при положение, че носят икона?

Нестинарството е огнен ритуал, който е свързан с влизане в огъня. Въпреки, че много народи и религии почитат огъня, много малко от тях влизат в огъня. Религията която може да се нарече Огнена, при която огъня е бил повече от култ, е Зороастризмът - религията на Персия и на някои народи около Персия. Древните българи също са били огнепоклонници, като религията им е била пред-зороастрийска със зороастрийски и месопотамски влияния. Огнените ритуали в българските празници Сурва, Сирни, Млад огън и други, са част именно от пред-зороастрийския или зороастрийски култ към огъня, като същите тези ритуали свързани с паленто на големи огньове, прескачането им и въртенето на факли-оратници е запазено до днес и при съвременните зороастрийци в Иран.

Произходът на ритуала става най-ясен, като проследим придвижването на българите от вероятната им първа столица Балх при Памир, през Кавказкия град Булгар-Балк, до днешна България. От далечните земи на Памир, Хиндокуш и Хинд, през Персия до Азарбейджан(Земята на вечно горящия огън), зороастрийския и арийски култ към огъня е свързан с влизане в огъня. В Индия този ритуал е занесен от индо-ариите Саки(Скити) или от по ранни вълни индо-арии. Всички те обаче са минали по един и същ път през града Балх и прохода Кибер! От друга страна, когато в Персия нахлува исляма, персите, зороастрийци до момента, създават шиизма като противопоставяне на останалите мюсолмани. Шиитите запазват и един огнен обичай, при който ходят върху огън!!!

 

Шиити Нестинари

 

 

Нестинари от Индия

 

 

Нестинари от България

,

 

 

     

Copyright © 2009-2016 Daniel Iliev