Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

 

АВИТОХОЛ - Син на Сърна! Eлена е едно от скитските свещени животни. Наричаме го БЛАГОРОДЕН елен!!!

 

 

 

 

 

 

     

Copyright © 2009 Daniel Iliev